Privacy-verklaring

Privacy-verklaring

Bij Roos verzamelt de persoonsgegevens die je zelf aan mij geeft, als je mij mailt, belt of als je contactgegevens invult via de website. Ook als je je gegevens persoonlijk aan mij geeft en toestemming geeft om het te gebruiken dan houd ik je gegevens bij.

Bij Roos gebruikt jouw persoonsgegevens alleen voor de volgende doeleinden:

  • Om telefonisch, per post of per email contact te onderhouden over mijn diensten
  • Voor het versturen van een nieuwsbrief of uitnodiging voor bedrijfsactiviteiten
  • Voor het versturen van bijvoorbeeld een bedank- of kerstkaart
  • Voor het bijhouden van een financiële administratie en het versturen van facturen

Welke gegevens verzamelt Bij Roos van personen:

  • Naam, adres, telefoonnummer en emailadres 
  • Als je een zakelijke klant bent dan vraag ik ook de naam en adres van de organisatie waarvoor je werkt, betalingsgegevens en eventuele correspondentie
  • Van websitebezoekers: bij een bezoek aan mijn website verwerkt de website de domeinnaam van de site, hostgegevens, webpagina’s die je bezoekt (waar kom je vandaan en waar ga je heen), datum en tijd, je ip-adres en het besturingssysteem van je computer in verband met de beveiliging van mijn website zoals ik dit wetmatig verplicht ben. 
  • Bij Roos verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens en ook geen informatie over jou bij andere organisaties. 

Bewaren en delen van gegevens

Ik bewaar de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Voor nieuwsbriefabonnees bewaar ik je gegevens tot je je toestemming intrekt door je af te melden voor de nieuwsbrief. Van klanten bewaar ik persoonsgegevens in ieder geval, zoals de wet voorschrijft, 7 jaar en anders tot het beëindigen van de klantrelatie. 

Ik verstrek jouw gegevens soms wel aan derden, bv als de belastingdienst vraagt om inzage in de boekhouding. Mijn webhost kan ook de gegevens rond een bezoek aan mijn website inzien, ivm beveiliging van de website. De webhost houdt zich ook aan de AVG. 

Cookies

Deze site maakt gebruik van functionele cookies die nodig zijn voor het inloggen en voor het plaatsen van reacties.

Rechten

Je hebt het recht om je gegevens in te zien en zo nodig aan te passen of te laten verwijderen. Hieronder staan mijn contactgegevens indien je gebruik wilt maken van deze rechten. Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie hiervoor: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Bij Roos neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op. 

Wijzigingen

Deze privacy-verklaring kan worden gewijzigd. Hieronder staat de datum van de laatste wijziging.

Mijn contactgegevens

Vragen over deze privacy-verklaring of over mijn bedrijf kunnen per mail worden gesteld via het contactformulier op deze website. Telefonisch ben ik bereikbaar op 06-27560789

Roos van der Laan, 31 maart 2021