Privacy-verklaring

Privacy-verklaring

Bij Roos verzamelt de persoonsgegevens die je zelf aan mij geeft, als je mij mailt, belt of als je contactgegevens invult via de website. Ook als je je gegevens persoonlijk aan mij geeft en toestemming geeft om het te gebruiken dan houd ik je gegevens bij.

Bij Roos gebruikt jouw persoonsgegevens alleen voor de volgende doeleinden:

  • Om telefonisch, per post of per email contact te onderhouden over mijn bedrijf
  • Voor het versturen van een nieuwsbrief of uitnodiging voor bedrijfsactiviteiten
  • Voor het versturen van facturen

Welke gegevens verzamelt Bij Roos van bezoekers/klanten:

  • Naam, adres, telefoonnummer en emailadres 
  • Als je een zakelijke klant bent dan vraag ik ook de naam en adres van de organisatie waarvoor je werkt, betalingsgegevens en eventuele correspondentie

Bij Roos verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens en ook geen informatie over jou bij andere organisaties. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Bij Roos gebruikt

Bij Roos gebruikt op haar website geen cookies of vergelijkbare technieken.

Bewaren van gegevens

Ik bewaar de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Ik verstrek jouw gegevens op geen enkele manier aan derden, tenzij ik daartoe wettelijk verplicht ben, bv als de belastingdienst vraagt om inzage in de boekhouding. 

Rechten

Je hebt het recht om je gegevens in te zien en zo nodig aan te passen of te laten verwijderen. Hieronder staan mijn contactgegevens indien je gebruik wilt maken van deze rechten. Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie hiervoor: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Bij Roos neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op. 

Wijzigingen

Deze privacy-verklaring kan worden gewijzigd. Van deze wijzigingen zal ik een aankondiging doen op de website van Bij Roos. 

Mijn contactgegevens

Vragen over deze privacy verklaring of over mijn bedrijf kunnen per mail worden gesteld aan Roos via roos@bijroos.nu. Telefonisch ben ik bereikbaar op 06-27560789

11 februari 2020